Page 77

Boletin Informativo para personal de la Armada 148

IP #/C$C$'S &LC$$C/'P SegundL efe del Lrsenal de L Ldiz, L LL LlfLnsL L ómez LernLndez de L órdLbaL /$/0' //0/ Llmirante efe de Sistemas de LnfLrL mación y LelecLmunicaciLnes, L LL uan L anuel L arat L aramLL Llmirante efe del Lrsenal de L artaL gena, , LL L arcial L ambLa LLrezLLardLL //'P Llmirante efe del Lrsenal de L Ldiz, , LL SantiagL Ramón L LnzLlez L ómezL L irectLr del L rganL de L istLria y L ultura L aval, , LL LernandL ZumalacLL rregui LuxLnL /0// '$ L Lmandante del L andL L aval de L anarias L LL uan LuLs SLbrinL LLrezL L respLL efe del LstadL L ayLr de la LlLta, L LL RicardL LL L ernLndez LópezL Llmirante L irectLr de LersLnal, , LL LaustL Lscrigas RLdrLguezL '$0C0 $$C$#C/


Boletin Informativo para personal de la Armada 148
To see the actual publication please follow the link above